Nabór projektów na 15. Bella Skyway Festival w Toruniu

Strona główna / Wydarzenia 2024 / 15. Bella Skyway Festival / Nabór projektów na 15. Bella Skyway Festival w Toruniu

Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival w Toruniu odbędzie się, podobnie jak w roku poprzednim w formie otwartego festiwalu, zachęcającego do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków. Jak co roku organizatorzy szukają ciekawych pomysłów na artystyczne instalacje. Nabór projektów potrwa do 12 maja 2024 roku. Zgodnie z tegorocznym motywem przewodnim festiwalu podczas wyboru prac szczególna uwaga będzie poświęcona instalacjom, które wpisują się w motyw Overfolw – pojęcie znane także adeptom informatyki, związane jednak przede wszystkim z wodą, co w sferze skojarzeń, pozwala pogodzić pozornie przeciwstawne dziedziny: technologię i naturę.

Bella Skyway Festival rozświetli Toruń blaskiem artystycznych instalacji już po raz piętnasty. Między 20 a 24 sierpnia 2024 roku toruński Zespół Staromiejski ponownie zamieni się w magiczną, pełną światła przestrzeń, w której torunianie i odwiedzający miasto turyści na chwilę zapomną o rzeczywistości. Co roku jest to zasługą interesujących prac przygotowanych przez artystów z całego świata – także tych wyłonionych w ramach otwartego naboru projektów. W poprzednich latach takie nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem międzynarodowych twórców. Swoje instalacje zgłosili artyści między innymi z Finlandii, Japonii, Australii, Izraela czy… Tajlandii i Singapuru.

W ramach naboru do 15. edycji festiwalu  artyści, którzy specjalizują się w sztukach wizualnych i w swoich realizacjach wykorzystują światło mogą zgłaszać projekty do 12 maja 2024 roku. Open call jest kierowany nie tylko do doświadczonych artystów, ale też do tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze światłem, świetlnymi instalacjami i projekcjami wielkoformatowymi. Ich zadaniem jest kreatywne odczytanie motywu wydarzenia, który w tym roku brzmi: „Overflow”.

Zgodnie z tegorocznym motywem przewodnim festiwalu podczas wyboru prac Organizatorzy szczególną uwagę poświęcą instalacjom, które wpisują się w motyw „Overflow”. Nawiązuje on zarówno do technologii, jak i tematu ekologii oraz dbania o naszą planetę. Nowoczesne rozwiązania i technologie sprawiają, że Ziemia staje się wyjątkowym miejscem, nie tylko pełnym zieleni, ale również takim, gdzie technika i natura współistnieją w harmonii.

Aby wziąć udział w naborze należy zgłosić swoją pracę przez specjalny formularz elektroniczny. Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie naboru.

Po więcej informacji na temat 15. Bella Skyway Festival zapraszamy na stronę wydarzenia.

Organizatorami Bella Skyway Festival są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna.

open call 2024

English version:

This year’s edition of the Bella Skyway Festival in Toruń will be held, just like last year, in the form of an open festival, encouraging people to freely walk around the Old Town Complex of Toruń and discover its charms. As every year, the organizers are looking for interesting ideas for artistic installations. The call for projects will last until May 12, 2024. In line with this year’s main theme of the festival, when selecting works, special attention will be paid to installations that fit into Overfolw – a concept also known to IT adepts, but related primarily to water, which in the sphere of associations allows to reconcile seemingly opposing fields: technology and nature.

Bella Skyway Festival will illuminate Toruń with the glow of artistic installations for the fifteenth time. Between August 20 and 24, 2024, Toruń’s Old Town Complex will once again turn into a magical, light-filled space where Toruń residents and tourists visiting the city will forget about reality for a moment. Every year, this is due to interesting works prepared by artists from all over the world – including those selected as part of the open call for projects. In previous years, such calls for proposals attracted great interest from international creators. Artists from Finland, Japan, Australia, Israel and… Thailand and Singapore submitted their installations.

As part of the recruitment for the 15th edition of the festival, artists who specialize in visual arts and use light in their projects can submit their projects until May 12, 2024. The open call is addressed not only to experienced artists, but also to those who are just starting their adventure with light, light installations and large-format projections. Their task is to creatively interpret the theme of the event, which this year is: „Overflow”.

In line with this year’s festival theme, when selecting works, the organizers will pay special attention to installations that fit the „Overflow” theme. It refers to both technology and the topic of ecology and caring for our planet. Modern solutions and technologies make the Earth a unique place, not only full of greenery, but also one where technology and nature coexist in harmony.

To participate in the recruitment, artists have to submit their artistic work via a special electronic form.

Details on the open call are available on the page of open call.

For more information about the 15th Bella Skyway Festival, please visit the event page.

The organizers of the Bella Skyway Festival are the City of Toruń and the Toruń Cultural Agenda.

Zachęcamy do śledzenia strony oraz profili społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej na FacebookuInstagramie.

Powrót na górę