Toruńska Agenda Kulturalna

Strona główna / Toruńska Agenda Kulturalna
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA

Historia i misja

Jako samorządowa instytucja kultury Toruńska Agenda Kulturalna od 2011 roku zajmuje się organizacją kilku z największych wydarzeń kulturalnych w Toruniu i regionie, skupiając się na kreowaniu oraz budowaniu kulturalnej marki miasta.

Do zadań instytucji należy w szczególności organizowanie festiwali oraz przedsięwzięć artystycznych o charakterze krajowym i międzynarodowym, miejskich imprez cyklicznych, warsztatów oraz zajęć z zakresu edukacji kulturalnej. Instytucja wspiera również organizacje pozarządowe oraz lokalnych twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w ramach programu Mikrowsparcie.

Co roku w okresie letnim instytucja organizuje dwa międzynarodowe festiwale cieszące się dużą popularnością wśród turystów odwiedzających miasto: Bella Skyway Festival oraz Festiwal Teatrów Ulicznych. Równocześnie prowadzi liczne koncerty w ramach cyklu Scena Letnia oraz jest zaangażowana w organizacje wydarzeń okolicznościowych.

artyści-akrobaci z grupy Muare Experience | Festiwal Teatrów Ulicznych
artyści z instalacją ogniową w fosie staromiejskiej | Bella Skyway Festival

Toruńska Agenda Kulturalna realizuje również zadania strategiczne z zakresu promocji miasta poprzez prowadzenie działań mających na celu stworzenie warunków sprzyjających dynamicznemu rozwojowi amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego w mieście oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy.

Działalność instytucji, która od lat kreuje, organizuje, promuje i rozlicza spektakularne wydarzenia kulturalne oraz różne projekty z zakresu edukacji, może być porównywana z działalnością agencji eventowo-reklamowej, działającej jednak w ramach przepisów właściwych dla jednostek sektora finansów publicznych. Złożoność takich działań wymaga od nowoczesnej instytucji kultury takiej jak Toruńska Agenda Kulturalna zarówno dynamiki i efektywności w prowadzonych działaniach jak i pełnego poszanowania dla istniejącego porządku prawnego. Jest to zadanie niełatwe, wymagające sprawnego łączenia zagadnień związanych z logistyką, handlem, reklamą oraz pracą fizyczną, a jednocześnie wymagające szerokiej wiedzy w zakresie kultury.

Potwierdzają to zdobyte nagrody, m.in. przyznanie festiwalowi Bella Skyway Festival przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatu za Najlepszy Produkt Turystyczny Polski w 2014 roku oraz Certyfikatu Internautów za Najlepszy Produkt Turystyczny Polski w 2014 roku (52% głosów internautów), a także specjalne wyróżnienie w kategorii „Event” oraz nagroda specjalna magazynu Elle za ogólnokrajową kampanię promocyjną spektaklu multimedialnego „Godzina czterdzieści osiem” przyznane w ramach konkursu „Złote Formaty” na Festiwalu Promocji Miast i Regionów w Warszawie w 2011 roku.

0 zorganizowanych wydarzeń
0 złotych pozyskanych na organizację wydarzeń kulturalnych
0 projekty dofinansowane w ramach Mikrowsparcia
0 złotych przyznanych w ramach grantów programu Mikrowsparcia
Powrót na górę