Open Call: Karta zgłoszenia

Termin zgłoszeń upłynął 14 marca 2022

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką (*). Proces zgłoszenia sugerujemy rozpocząć od zgromadzenia plików zawierających wizualizację projektu. W razie trudności z przesłaniem formularza lub innych pytań, prosimy o kontakt z p. Patrykiem Dobrzynieckim: p.dobrzyniecki@tak.torun.pl, tel. +48 662 072 845.

Motyw przewodni 13. Bella Skyway Festival to „Horyzont zdarzeń”.

Musisz tylko patrzeć dalej, niż widzą twoje oczy.
Wtedy może się zdarzyć, że to, co niewidzialne, stanie się widzialne.

– Rafael Ábalos

W czasach przed pandemią swoboda działań pozwalała nam dosłownie dotykać horyzontu, przekraczać bariery i codziennie doświadczać czegoś nowego. Okres zamknięcia spowodował wiele zmian w naszych możliwościach, nas samych i otaczającej nas przestrzeni, ale też spowodował, że na wiele spraw otworzyliśmy oczy i zaczęliśmy je postrzegać w nowy, niespotykany dotąd sposób. Jesteśmy bardziej świadomi, że wszystko, co dzieje się wokół nas jest wynikiem zdarzeń, którym możemy zapobiec lub nie. Zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w środowisku naturalnym zachodzą i będą zachodzić nieuniknione zmiany. Tak, jak na horyzoncie zdarzeń wszystko, co przez niego przenika jednocześnie ginie, tak samo pandemia czy zmiany klimatyczne odchodzą w zapomnienie wtedy, gdy o nich nie myślimy. Jednak co będzie, gdy przekroczymy granicę, za którą nie będzie już elementów niezbędnych do życia? Czy potrafimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Czy nasze postrzeganie świata zmieniło się na tyle, że jesteśmy gotowi do działania? Czy jesteśmy otwarci na nowe możliwości? Horyzont zdarzeń będzie okazją do przekroczenia dotychczasowych ograniczeń, zarówno dla artystów, jak i publiczności.

Skip to content