Open Call: Karta zgłoszenia

Termin przesyłania zgłoszeń: 8 lipca 2020

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką (*). Proces zgłoszenia sugerujemy rozpocząć od zgromadzenia plików zawierających wizualizację projektu. W razie trudności z przesłaniem formularza lub innych pytań, prosimy o kontakt z p. Zuzanną Myszkorowską-Kempą: z.myszkorowska@tak.torun.pl, tel. +48 662 072 845.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologiczny i konieczne zmiany w organizacji festiwalu Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza nowy nabór projektów na specjalną edycję najbardziej magicznego festiwalu światła w Polsce — Auto Skyway Festival. Wydarzenie ma na celu promocję sztuki światła, a także podwyższenie poziomu i różnorodności toruńskiego programu artystycznego. W związku z COVID-19 rozpatrywane są w głównej mierze zgłoszenia z Polski, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekty zgłaszone w naborze muszą być możliwe do zainstalowania lub przedstawiania na płycie lub terenie lotniska. Ich forma i wymiar muszą być dobrze widoczne, tj. pozwalać na podziwianie ich przez widzów znajdujących się w samochodach, które będą przemieszczały się wolnym, miarowym tempem, bez zatrzymywania, wzdłuż zaplanowanej trasy przejazdu.

Auto Skyway Festival odbywać się będzie w dniach 19–22 sierpnia 2020 r., codziennie w godzinach od 20.30 do północy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca 2020 roku włącznie!

  Dane zgłaszającego

  Imię i nazwisko albo nazwa grupy artystycznej lub firmy*

  Miasto*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*

  Informacje o twórcy*

  Najważniejsze zrealizowane projekty*

  Serwis internetowy

  Informacja o projekcie

  Nazwa projektu*

  Czy projekt powstanie na potrzeby Auto Skyway Festival czy został wcześniej stworzony lub zaprezentowany?*

  Typ projektu (np. instalacja, projekcja, projekt wielkoformatowy)*

  Opis projektu*

  Historia projektu (okoliczności powstania, dotychczasowe realizacje)*

  Wymagania techniczne, jakie musi zapewnić organizator festiwalu*

  Informacja o kosztach

  Koszt produkcji (w przypadku nowych produkcji)*

  Koszt wynagrodzenia artysty*

  Koszt transportu

  Dodatkowe koszty

  Wizualizacje projektu

  Wizualizacje (maksymalny rozmiar jednego pliku to 100 MB)*

  Odsyłacze do materiałów audiowizualnych

  Uwagi i pytania do organizatora

  Wymagane zgody*

  Akceptacja wszystkich zgód jest wymagana dla przesłania zgłoszenia.

  Skip to content