Open Call: Karta zgłoszenia

Termin przesyłania zgłoszeń: 8 lipca 2020

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką (*). Proces zgłoszenia sugerujemy rozpocząć od zgromadzenia plików zawierających wizualizację projektu. W razie trudności z przesłaniem formularza lub innych pytań, prosimy o kontakt z p. Agatą Jagnicką: a.jagnicka@tak.torun.pl, tel. +48 600 023 067.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologiczny i konieczne zmiany w organizacji festiwalu Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza nowy nabór projektów na specjalną edycję najbardziej magicznego festiwalu światła w Polsce — Auto Skyway Festival. Wydarzenie ma na celu promocję sztuki światła, a także podwyższenie poziomu i różnorodności toruńskiego programu artystycznego. W związku z COVID-19 rozpatrywane są w głównej mierze zgłoszenia z Polski, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekty zgłaszone w naborze muszą być możliwe do zainstalowania lub przedstawiania na płycie lub terenie lotniska. Ich forma i wymiar muszą być dobrze widoczne, tj. pozwalać na podziwianie ich przez widzów znajdujących się w samochodach, które będą przemieszczały się wolnym, miarowym tempem, bez zatrzymywania, wzdłuż zaplanowanej trasy przejazdu.

Auto Skyway Festival odbywać się będzie w dniach 19–22 sierpnia 2020 r., codziennie w godzinach od 20.30 do północy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca 2020 roku włącznie!

Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko albo nazwa grupy artystycznej lub firmy*

Miasto*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Informacje o twórcy*

Najważniejsze zrealizowane projekty*

Serwis internetowy

Informacja o projekcie

Nazwa projektu*

Czy projekt powstanie na potrzeby Auto Skyway Festival czy został wcześniej stworzony lub zaprezentowany?*

Typ projektu (np. instalacja, projekcja, projekt wielkoformatowy)*

Opis projektu*

Historia projektu (okoliczności powstania, dotychczasowe realizacje)*

Wymagania techniczne, jakie musi zapewnić organizator festiwalu*

Informacja o kosztach

Koszt produkcji (w przypadku nowych produkcji)*

Koszt wynagrodzenia artysty*

Koszt transportu

Dodatkowe koszty

Wizualizacje projektu

Wizualizacje (maksymalny rozmiar jednego pliku to 100 MB)*

Odsyłacze do materiałów audiowizualnych

Uwagi i pytania do organizatora

Wymagane zgody*

Akceptacja wszystkich zgód jest wymagana dla przesłania zgłoszenia.