Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży

Strona główna / Co robimy / Projekty / Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży
Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich dwóch obiektów: zabytkowej Krzywej Wieży oraz klubu ucznia w dawnym budynku gospodarczym przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjno-społeczne.

W projekcie przewidziano:

  1. Roboty budowlane w budynku Klubu Ucznia przy I LO.
  2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Klubu Ucznia I LO.
  3. Roboty budowlane w budynku Krzywej Wieży m.in. wymiana i naprawa zniszczonej stolarki, dachu.
  4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Krzywej Wieży.

Budynek garażowo-gospodarczy w I Liceum Ogólnokształcącego zostanie przeznaczony na Klub Ucznia, który stanowić będzie wielofunkcyjną przestrzeń umożliwiającą działalność uczniów w zakresie wystawiania sztuki, projekcji filmowych i innych zajęć szkolno-artystycznych.

Celem modernizacji Krzywej Wieży oraz zakupu wyposażenia jest utworzenie „lustrzanego odbicia” Klubu Ucznia w historycznym obiekcie w sercu miasta.

W wyniki realizacji projektu możliwe będzie stworzenie wspólnej, zintegrowanej oferty kulturalnej.

Powrót na górę