Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona główna / O nas / Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie

Opis projektu

Przedsięwzięcie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego Samorządu Województwa pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”. W dniu 4.11.2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 43/1857/20 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej, która wykazuje znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

W dniach od 19 do 22 sierpnia 2020 roku odbył się festiwal światła „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.” Wydarzenie przewidywało różnorodność instalacji nawiązujących m.in. do wyrażanego przez ludzi na przestrzeni wieków pragnienia latania. Inspiracją do podjęcia tego tematu była nowa lokalizacja, czyli toruńskie lotnisko, dające nowe możliwości dzięki swojej ogromnej przestrzeni. Instalacje były rozmieszczone na płycie lotniska w taki sposób, aby korzystając z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych zwiedzający mogli przejeżdżać między nimi własnymi samochodami.

Festiwal składał się z 12 stref wypełnionych instalacjami, a długość trasy festiwalowej wynosiła ok. 5 km. W Festiwalu wzięło udział 13 grup artystycznych, z czego 8 to twórcy z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Nie zabrakło też artystów z krajów nadbałtyckich.

W Festiwalu uczestniczyło ponad 20 tys. osób z zachowaniem wszelkich zasady bezpieczeństwa, rygorów i nakazów sanitarnych, jakie wynikały z ogólnych regulacji wprowadzanych przez Ministra Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny na okres zagrożenia epidemicznego. Organizacja przedsięwziecia miała znaczący wpływ na środowisko artystyczne regionu kujawsko-pomorskiego i Torunia.

W wyniku realizacji imprezy przyczyniono się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • poprawa dostępności do kultury, ograniczonej przez sytuację epidemiczną,
 • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Program Operacyjny

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
 • Działanie 4.4 „Ochrona i rozwój zasobów kultury”
 • Schemat: Imprezy Kulturalne – edycja 2020

Dane finansowe

 • Koszt całkowity projektu: 1 463 012,03 zł
 • Kwota dofinansowania: 400 000 zł
 • Wkład własny: 1 063 012,03 zł
 • Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń, wkład sektora prywatnego

Realizator

Toruńska Agenda Kulturalna

Termin realizacji

19–22 sierpnia 2020 r.

Afisz wydarzenia
Afisz Auto Skyway Festival
Powrót na górę