Ogród w HUBie

Strona główna / Co robimy / Projekty / Ogród w HUBie

Projekt pn. „Ogród w HUBie”, finansowany ze środków pochodzących z programu grantowego „Moje miejsce na ziemi” Fundacji Orlen oraz środków własnych Toruńskiej Agendy Kulturalnej, zakłada wykonanie nasadzeń w ramach zagospodarowania terenu wokół kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52, gdzie znajduje się Kulturalny Hub (Bydgoska 50) – zarządca Toruńska Agenda Kulturalna oraz dom dziennego pobytu dla seniora wraz z miejscem aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami – zarządca Toruńskie Centrum Usług Społecznych (Bydgoska 52).

Od strony południowej, tj. w pasie zieleni między kamienicą a chodnikiem zostanie założony przedogródek, nawiązujący formą do  nasadzeń charakterystycznych dla XIX-wiecznej zabudowy północnej pierzei ulicy Bydgoskiej. W środku przedogródka rosnąć będą przede wszystkim rośliny cebulowe, byliny i trwałe rośliny kwitnące, w tym gatunki wymieniane w źródłach historycznych poświęconych zieleni miejskiej XIX i XX wieku. Zaplanowano posadzenie m.in. róż okrywowych, rozchodników okazałych, czosnków ozdobnych, tulipanów, lawendy, piwonii, ostróżek, hortensji bukietowych. Wybrano rośliny o okazałym pokroju, lecz dorastające do jedynie kilkudziesięciu centymetrów wysokości, tak by nie zasłaniały elewacji kamienicy, stanowiącej jeden z najistotniejszych elementów tego zabytku.

ogród w HUBie

Od strony północnej, w pasie wokół okazałej lipy, zaplanowano posadzenie traw ozdobnych oraz wyznaczenie trawą miejsca, które będzie miało służyć odwiedzającym jako miejsce odpoczynku. Zaplanowano również posadzenie traw pampasowych, przy których przewidujemy wyznaczenie obszaru do sesji zdjęciowej. Ponadto znajdować się tam będą drewniane skrzynie, przeznaczone do uprawy warzyw i ziół, które będą wykorzystywane do działań edukacyjnych.

Na niewielkim fragmencie terenu od strony północno-wschodniej zaplanowano posadzenie magnolii.

Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów o charakterze edukacyjno-integracyjnym z wykorzystaniem roślin – w tym zajęcia sensoryczne i kreatywne.

Powrót na górę