Weź udział w konkursie „Zimowe ARTefakty” i zostaw ślad w kulturze!

Strona główna / Projekty / Programy wspierające toruńskich artystów / Weź udział w konkursie „Zimowe ARTefakty” i zostaw ślad w kulturze!

Śpiewasz, malujesz, jesteś animatorem kultury, a może znasz się na żonglerce? Jeśli masz ciekawy pomysł na nowe i interesujące działania kulturalne w Internecie to konkurs „Zimowe ARTefakty” skierowany jest właśnie do Ciebie! Na oryginalne projekty czekamy do 28 stycznia 2021 roku!

Specjalny konkurs „Zimowe ARTefakty” to kolejne już działanie pomocowe dla toruńskich artystów w czasie pandemii COVID-19 zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia. W związku z przedłużającą się pandemią, w ramach trzeciego działania pomocowego przygotowanego z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, twórcy mogą zgłaszać propozycje artystycznych aktywności internetowych, które tym razem pozostawią po sobie trwały ślad. Projekty nadsyłać można do 28 stycznia 2021 roku.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy toruńscy artyści działający w obszarze kultury, w tym: muzycy, plastycy, pisarze, performerzy, animatorzy oraz wszystkie osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie pomysłu na działanie artystyczne, które możliwe będzie do przeprowadzenia częściowo za pośrednictwem Internetu. Na każdego z laureatów czeka nagroda pieniężna w wysokości 1.500,00 zł!

Wyłonione projekty zostaną udostępnione za pomocą kanałów dystrybucji internetowej w terminie ustalonym z Organizatorem. Zgłoszony projekt powinien zawierać propozycję, której czas realizacji nie będzie krótszy niż 30 minut. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne projekty, jednak każdy z nich musi być zgłoszony oddzielnie. Wyłonione pomysły będą musiały zostać zrealizowane kosztem i nakładem pracy artysty lub grupy zgłaszającej projekt.

Zostaw trwały ślad!

Podstawowym wymogiem konkursu jest zaproponowanie trwałego śladu, który pozostanie po realizacji projektu. Może on mieć formę fizycznego przedmiotu, takiego jak obraz, katalog, rzeźba czy płyta CD lub dodatkowej realizacji projektu na żywo w przestrzeni miejskiej, podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną, gdy będzie to już możliwe. Wszyscy twórcy biorący udział w konkursie zobligowani będą do wyboru i wykonania jednej z form pozostawienia trwałego śladu swojego projektu.

Chcemy zachęcić młodych toruńskich artystów do działania i stworzyć im okazję do zaprezentowania swojej twórczości przed szerszą publicznością. Dlatego właśnie prace wyróżniające się interdyscyplinarnością oraz zawierające innowacyjne pomysły na działania internetowe będą dodatkowo punktowane. Uczestnicy powinni pamiętać, że istotnym elementem złożonych projektów jest pozostawienie trwałego śladu, np. w postaci rzeźby, obrazu lub fotografii, który będzie mógł zostać wykorzystany m.in. podczas aukcji charytatywnych. Natomiast artyści organizujący działania takie jak koncerty czy warsztaty będą musieli złożyć deklarację powtórnego, nieodpłatnego zrealizowania działania już na żywo z publicznością. Dzięki temu pomoc, którą teraz otrzymają artyści znajdujący się w trudnej sytuacji, potem zaprocentuje i pozwoli publiczności – także dotkniętej finansowo przez pandemię – bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach. To model, w którym dobro czyni dobro. — mówi Przemysław Draheim z Toruńskiej Agendy Kulturalne

W postępowaniu konkursowym możliwe będzie zdobycie dodatkowych punktów. Otrzymają je projekty promujące młodych, nowych artystów oraz złożone przez twórców, którzy nie korzystali ze wsparcia w żadnej z edycji konkursu „Daj Sztukę”. Dodatkowe punkty będą przyznawane również za innowacyjność pomysłów na stworzenie działań internetowych, propozycje wyróżniające się interdyscyplinarnością oraz te inspirowane pięknem toruńskiej zimowej atmosfery.

Do kiedy i gdzie można zgłaszać projekty?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00. Po tym terminie Jury Konkursowe wyłoni zwycięzców, z których każdy zostanie nagrodzony kwotą 1.500,00 zł brutto. Wybrane projekty będą publikowane od 1 do 28 lutego 2021 roku na stronie internetowej konkursu i w social mediach Toruńskiej Agendy Kulturalnej, zgodnie z harmonogramem ustalonym z laureatami.

Zgłoszenia przesyłać można poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu oraz pod poniższym adresem. Pełny regulamin konkursu dostępy jest na stronie projektu.

Zachęcamy do śledzenia strony oraz mediów społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

stopka sponsorska - Miasto Toruń - Toruńska Agenda Kulturalna - Toyota Bednarscy - Infocomp - enova 365 - DMI MEdia - MPO - Lenkiewicz- Grande Caffee

Powrót na górę