Polityka prywatności
Koordynatorem konkursu jest
Toruńska Agenda Kulturalna, instytucja
finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.

Konkurs „Zimowe ARTefakty”

Konkurs „Zimowe ARTefakty”
W związku z przedłużającą się pandemią, a tym samym trudną sytuacją toruńskich artystów, ogłoszono konkurs „Zimowe ARTefakty”. W ramach trzeciego już działania pomocowego przygotowanego z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, twórcy mogli zgłaszać propozycje artystycznych aktywności internetowych, które tym razem pozostawią po sobie trwały ślad. Projekty nadsyłać można było do 28 stycznia 2021 roku.
Inicjatywa, która powstała dzięki Urzędowi Miasta Torunia skierowana była do toruńskich twórców działających w obszarze kultury, w tym: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, animatorów oraz innych osób, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.
Poznaj laureatów konkursu „Zimowe ARTefakty”
„Daj sztukę” — poznaj pierwszą edycję konkursu „Daj Sztukę 2” — poznaj drugą edycję konkursu
100. rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski