Zgłoś się

do konkursu wspierającego toruńskich artystów

Trudna sytuacja, w której znaleźli się twórcy kultury, zaowocowała różnymi inicjatywami wsparcia. Wśród nich jest także specjalny konkurs z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, na propozycje artystycznych aktywności internetowych. Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy toruńscy artyści działający w obszarze kultury, w tym: muzycy, plastycy, pisarze, performerzy, animatorzy oraz wszystkie osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie i zrealizowanie pomysłu na artystyczne działanie do przeprowadzenia w całości za pośrednictwem Internetu – koncert, warsztaty, „spotkanie z artystą”, wspólne czytanie czy inne działanie kulturalne możliwe do przeprowadzenia w sieci.

W ramach kwietniowego konkursu wybranych zostanie 15 zgłoszeń, a każde z nich zostanie nagrodzone kwotą 2 000 zł ufundowaną przez Urząd Miasta Torunia. Projekty będą realizowane przez cały maj 2020 r. według harmonogramu ustalonego po wyłonieniu zwycięzców.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 782 133 477 albo adresem e-mail: mailto:dlaartystow@tak.torun.pl.


Termin zgłoszeń upłynął — dziękujemy za projekty!