Dziękujemy za zgłoszenia

do konkursu wspierającego toruńskich artystów
„Zimowe ARTefakty”

W związku z przedłużającą się pandemią, a tym samym trudną sytuacją toruńskich artystów, zorganizowano konkurs „Zimowe ARTefakty”. W ramach trzeciego już działania pomocowego przygotowanego z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, twórcy mogli zgłaszać propozycje artystycznych aktywności internetowych, które tym razem pozostawią po sobie trwały ślad. Projekty nadsyłać można było do 28 stycznia 2021 roku.
  • Inicjatywa, która powstała dzięki Urzędowi Miasta Torunia skierowana była do toruńskich twórców działających w obszarze kultury, w tym: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, animatorów oraz innych osób, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.
  • Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie pomysłu na artystyczne działanie do przeprowadzenia częściowo za pośrednictwem Internetu. Z wybranych zgłoszeń, każde zostało nagrodzone kwotą 1.500,00 zł brutto. Projekty zostaną zrealizowane do końca lutego 2021 roku według harmonogramu ustalonego po wyłonieniu zwycięzców.
  • Podstawowym wymaganiem było zaproponowanie trwałego śladu, który pozostanie po realizacji projektu – zaliczało się do tego stworzenie fizycznego przedmiotu (np. obrazu, katalogu, płyty CD) lub dodatkową realizację projektu na żywo podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną, gdy będzie to już możliwe w przestrzeni miejskiej.
  • Zgłoszony projekt powinien zawierać propozycję, której czas realizacji nie będzie krótszy niż 30 minut. Każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie trzy różne projekty, jednak każdy z nich musiał być zgłoszony oddzielnie. Wyłonione pomysły będą musiały zostać zrealizowane kosztem i nakładem pracy artysty lub grupy zgłaszającej projekt.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600 023 067 albo adresem e-mail: dlaartystow@tak.torun.pl.