Wypożyczalnia

Przedmioty zakupione podczas projektów przygotowywanych w ramach programu Mikrowsparcie stanowią własność Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Po zakończeniu wspieranych projektów, trafiają one na listę do bezpłatnego wykorzystania przez inne podmioty podczas kolejnych edycji programu. Dzięki temu raz nabyte środki trwałe mogą służyć wielokrotnie przy realizacji różnych projektów kulturalnych.

Powrót na górę