Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Okres programowania: Okres programowania 2014–2020
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Typ projektu: Projekt konkursowy
 • Tematyka projektu: Dziedzictwo kulturowe, Infrastruktura kulturalna
 • Realizator: Toruńska Agenda Kulturalna

Program Operacyjny:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
 • Działanie 6.5 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu”

Dane finansowe:

 • Koszt całkowity: 7 741 857,32 zł
 • Koszty kwalifikowane: 5 931 531,31 zł
 • Kwota dofinansowania: 5 041 801,61 zł
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

 • Lider – Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partner – Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.06.2020 r.

Termin realizacji z umowy o dofinansowanie:

1.01.2019 r. – 31.08.2023 r.

Powrót na górę