Realizowana w odrestaurowanym obiekcie oferta kulturalna i program działań pozwoli w pełni wykorzystać zrewitalizowany budynek i wpłynie na aktywizację społeczną w dzielnicy oraz przyciągnie turystów odwiedzających Toruń.

W wyniku realizacji projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy w wymiarze pełnego etatu (2 etaty w trakcie realizacji projektu oraz 4 po zakończeniu realizacji). Planowane są dwa etapy inwestycji: prace remontowo-konserwatorskie oraz wyposażenie obiektu.

I etap – prace remontowo-konserwatorskie:

 1. prace elewacyjne (w tym tynkarskie);
 2. prace dekarskie;
 3. termomodernizacja budynku od wewnątrz;
 4. wymiana tynków wewnętrznych;
 5. prace budowlano-konstrukcyjne:
  • wzmocnienie istniejących, drewnianych belek stropowych,
  • wykonanie stalowych ram wzmacniających,
  • wyburzenie ścian działowych,
  • naprawa ściany zewnętrznej,
  • termomodernizacja i hydroizolacja,
  • montaż schodów,
  • wymiana warstw posadzki,
  • podbicie fundamentów;
 6. budowa instalacji wewnętrznych.

II etap – wyposażenie obiektu:

 1. zakup wyposażenia do biur, magazynów, apartamentów, zaplecza socjalnego i sanitarnego;
 2. zakup wyposażenia do studia fotograficzno-filmowego i sali konferencyjnej;
 3. zakup sprzętu specjalistycznego;
 4. zakup sprzętu audiowizualnego;
 5. zakup sprzętu technicznego do pracowni artystycznej.
Powrót na górę