9. Festiwal Sztuki Faktu

Toruń, 25–26 października 2021

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Faktu, organizowany od 2013 r. promuje gatunki misyjne wyrastające z rzeczywistych wydarzeń tworzących szerokie spektrum prezentacji artystycznych — reportaż telewizyjny, film dokumentalny z pogranicza reportażu, kino niekomercyjne oraz film fabularny w cyklu „fakt w fabule”.

U podstaw festiwalu stoi idea popularyzacji misyjnych i niekomercyjnych gatunków filmowych z pogranicza reportażu filmowo-telewizyjnego i filmu dokumentalnego, posiadających wartość edukacyjną i kulturotwórczą, utrwalających tożsamość kulturową i narodową.

Założenia programowe Festiwalu Sztuki Faktu od lat promują różnorodne gatunki twórczości wyrastające z dokumentacji faktów i ukazują twórczość filmową w kontekście kultury polskiej. Głównym wątkiem jest reportaż, przede wszystkim telewizyjny, ale prezentowane są także inne gatunki z szerokiego spektrum filmowego: festiwal przedstawia i promuje filmy dokumentalne z pogranicza reportażu, filmy fabularne w cyklu „fakt w fabule”, kino artystyczne i niekomercyjne. Współpraca z partnerami pozwala na wykorzystanie bogatych archiwów w różnorodnych cyklach i udział wybitnych artystów i autorytetów oraz uzdolnionych artystów młodego pokolenia i debiutantów.

Afisz wydarzenia
Afisz do 9. edycji Festiwalu Sztuki Faktu
9. Festiwal Sztuki Faktu

Aktualności wydarzenia

Powrót na górę