Ruszył nabór projektów w konkursie Mikrowsparcie 2021!

Strona główna / Projekty / Mikrowsparcie / Ruszył nabór projektów w konkursie Mikrowsparcie 2021!

Jesteś osobą kreatywną, lubisz tworzyć, malować, śpiewać i masz zacięcie edukatorskie? Właśnie ruszył nabór do konkursu Mikrowsparcie 2021, którego efektem będą wydarzenia i kulturalne inicjatywy skierowane do mieszkańców Torunia. Osoby działające w sektorze kultury mogą nie tylko wykazać się kreatywnymi pomysłami i talentami artystycznymi ale również podzielić nimi z torunianami! Oprócz satysfakcji, na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda pieniężna. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 października do godz. 12:00!

Konkurs Mikrowsparcie skierowany jest do osób działających w obszarze kultury i edukacji kulturalnej, w tym do: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, nauczycieli, animatorów oraz innych osób, których działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań wydarzeń kulturalnych (angażujących mieszkańców Torunia w inicjatywy kulturalne) oraz działań z zakresu edukacji kulturalnej, jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą i edukacją kulturalną.

Jakie projekty można zgłosić do konkursu?

Do konkursu Mikrowsparcie można zgłaszać pomysły na występy, pokazy artystyczne, działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Wyłonione pomysły będą musiały zostać zrealizowane kosztem i nakładem pracy artysty lub grupy zgłaszającej projekt. Działania będą mogły odbywać się stacjonarnie z udziałem uczestników lub zostać udostępnione w formie możliwej do dystrybucji on-line. Realizacja zgłoszonego projektu powinna się odbyć w  terminie ustalonym z organizatorem pomiędzy 1 a 30 listopada. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty, jednak każdy z nich musi być oddzielnym zgłoszeniem.

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 października 2021 roku o godzinie 12:00. Po tym terminie jury konkursowe wyłoni 10 projektów, które zostaną nagrodzone kwotą 500 zł.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu oraz przez poniższy przycisk:

Szczegółowe informacje

Pełen regulamin konkursu dostępny jest w zakładce Mikrowsparcie.

W przypadku pytań dotyczących konkursu lub formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt z Joanną Żmijewską pod numerem telefonu +48 604 762 720 albo adresem e-mail: j.zmijewska@tak.torun.pl

Zachęcamy do śledzenia strony oraz mediów społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Powrót na górę