Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Okres programowania 2014–2020
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Typ projektu: Projekt konkursowy
 • Tematyka projektu: Dziedzictwo kulturowe, Infrastruktura kulturalna
 • Realizator: Toruńska Agenda Kulturalna

Program Operacyjny:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Oś priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
 • Działanie 4.6 „Ochrona środowiska aktualnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”

Dane finansowe:

 • Koszt całkowity: 1 619 903,46 zł
 • Koszty kwalifikowane: 1 284 974,74 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 036 433,00 zł
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

 • Lider – Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partner – Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

23.08.2021 r.

Termin realizacji z umowy o dofinansowanie:

1.01.2019 r. – 02.09.2022 r.

Powrót na górę