Jak zamawiać?

Lekcje muzealne

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00–16:00 (ostatnie zajęcia możliwe o godzinie 14:30), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Lekcje muzealną zamówić można pod adresem: zamek@tak.torun.pl lub telefonicznie w Dziale Edukacji i Wydarzeń Historycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Podczas rezerwacji prosimy podać wybrany temat zajęć, termin, nazwę szkoły, klasę, liczbę osób w grupie, nazwisko opiekuna, numer kontaktowy oraz dane do faktury (jeśli będzie wystawiana). Rezerwacja jest ważna wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia ze strony Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 3. Na zajęcia przyjmujemy jedną klasę – nie łączymy klas. Maksymalna liczba uczniów na lekcji to 35 osób. Na jedną klasę przypada 2 opiekunów (dodatkowi opiekunowie muszą wykupić bilet wstępu).
 4. Odpłatność za lekcję zamkową wpłaca wpłaca się w dniu lekcji bezpośrednio w kasie zamkowej. Kasa wystawia fakturę.
 5. Potwierdzenia udziału w zajęciach należy dokonać najpóźniej tydzień przed ich rozpoczęciem.
 6. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona o 15 minut może nie zostać przyjęta.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o pilną informację telefoniczną do osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Nauczyciel lub opiekun ma obowiązek pozostać z klasą przez cały pobyt w Zamku i odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez członków grupy.

Kontakt

w godzinach: 8:00-16:00

Aleksandra Markowska
+48 668 157 701
zamek@tak.torun.pl

Zwiedzanie grupowe

 1. Zwiedzanie grupowe odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00–16:00 (ostatnie wejście o godzinie 15:00) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00-18:00 (ostatnie wejście o godzinie 17:00).
 2. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem zewnętrznym lub opiekunem grupy nie wymaga wcześniejszego rezerwowania terminu.
 3. Zwiedzanie z przewodnikiem zamkowym należy umówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin można zarezerwować mailowo pod adresem: zamek@tak.torun.pl lub telefonicznie w od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Podczas rezerwacji prosimy o podanie następujących informacji: terminu i godziny rezerwacji, ilość osób w grupie, nazwiska oraz numeru kontaktowego do organizatora, danych do faktury (jeśli będzie wystawiana). Rezerwacja jest ważna wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia ze strony Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 4. Chęć wynajęcia przewodnika należy zgłosić podczas rezerwacji terminu.
 5. Podczas zwiedzania obiektu z przewodnikiem zamkowym grupa może liczyć minimalnie 15 osób. Na 15 osób w grupie przypada 1 opiekun (dodatkowi opiekunowie są odpłatni). W przypadku grup liczących ponad 35 osób niezbędne będzie podzielenie jej na dwie mniejsze grupy – może się to wiązać z wydłużeniem czasu potrzebnego na zwiedzanie.
 6. Odpłatę za zwiedzanie wpłaca się bezpośrednio w kasie zamkowej w dniu zwiedzania. Kasa wystawia fakturę.
 7. Prosimy o punktualne przychodzenie na zwiedzanie – grupa spóźniona o 15 minut może nie zostać przyjęta.
 8. W przypadku rezygnacji ze zwiedzania prosimy o pilną informację telefoniczną.
 9. Opiekun grupy ma obowiązek pozostać z nią przez cały pobyt na terenie Zamku i odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez członków grupy.

Kontakt

w godzinach: 10:00-18:00

kasa zamkowa
+48 668 873 061
zamek@tak.torun.pl

Oferta turystyczna

 1. Zajęcia dodatkowe z oferty turystycznej należy zarezerwować mailowo. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Podczas rezerwacji prosimy o podanie następujących informacji: terminu i godziny rezerwacji, ilość osób w grupie, nazwiska oraz numeru kontaktowego do organizatora, danych do faktury (jeśli będzie wystawiana). Rezerwacja jest ważna wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia ze strony Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 2. Jeśli zajęcia z oferty turystycznej mają  stanowić uzupełnienie lekcji zamkowej lub zwiedzania z przewodnikiem prosimy o przekazanie tej informacji podczas ich rezerwowania.
 3. W zajęciach dodatkowych może uczestniczyć grupa licząca minimalnie 15 osób. Na 15 osób w grupie przypada 1 opiekun (dodatkowi opiekunowie muszą wykupić bilet). W przypadku większej ilości osób (około 35) niezbędne będzie podzielenie jej na dwie mniejsze grupy – może się to wiązać z wydłużeniem czasu potrzebnego na przeprowadzenie zajęć.
 4. Odpłatę za zajęcia wpłaca się bezpośrednio w kasie zamkowej w dniu zwiedzania. Kasa wystawia fakturę.
 5. Prosimy o punktualne przychodzenie na zwiedzanie – grupa spóźniona o 15 minut może nie zostać przyjęta.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o pilną informację telefoniczną.
 7. Opiekun grupy ma obowiązek pozostać z nią przez cały pobyt na terenie Zamku i odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez członków grupy.

Kontakt

w godzinach: 10:00-18:00

kasa zamkowa
+48 668 873 061
zamek@tak.torun.pl

Powrót na górę