Toruńska Agenda Kulturalna

Strona główna / Toruńska Agenda Kulturalna

Historia i misja

Największe wydarzenia

Jako samorządowa instytucja kultury Toruńska Agenda Kulturalna od 2011 roku zajmuje się organizacją kilku z największych wydarzeń kulturalnych w Toruniu i regionie, skupiając się na kreowaniu oraz budowaniu kulturalnej marki miasta.

artyści-akrobaci z grupy Muare Experience | Festiwal Teatrów Ulicznych

Toruńska Agenda Kulturalna realizuje również zadania strategiczne z zakresu promocji miasta poprzez prowadzenie działań mających na celu stworzenie warunków sprzyjających dynamicznemu rozwojowi amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego w mieście oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy.

artyści z instalacją ogniową w fosie staromiejskiej | Bella Skyway Festival

Toruńska Agenda Kulturalna realizuje również zadania strategiczne z zakresu promocji miasta poprzez prowadzenie działań mających na celu stworzenie warunków sprzyjających dynamicznemu rozwojowi amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego w mieście oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy.

artyści-akrobaci z grupy Muare Experience | Festiwal Teatrów Ulicznych
Kontakt w sprawie współpracy:

Przemysław Draheim

p.draheim@tak.torun.pl
+48 883 321 698

Powrót na górę