Koronawirus

Strona główna / Koronawirus
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wydarzeń

Szanowni Państwo! W związku trwającą pandemią COVID-19 wszystkie instytucje zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić Państwu jak najbezpieczniejsze warunki korzystania z toruńskiej oferty kulturalnej — do tego jednak potrzebujemy Państwa współpracy! Podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • zakryj usta i nos maseczką,
  • wypełnij oświadczenie,
  • zdezynfekuj ręce,
  • poddaj się mierzeniu temperatury,
  • zachowaj co najmniej 1,5 metra odstępu od innych,
  • nie przesuwaj krzeseł,
  • nie spożywaj jedzenia i napojów,
  • bądź życzliwy i baw się dobrze!
Wykaz zasad bezpieczeństwa epidemicznego
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA

Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych

Limit uczestników

W każdym wydarzeniu uczestniczyć może ograniczona liczba osób, którą każdorazowo ustalamy przed imprezą. Dlatego też prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej w celu uniknięcia ewentualnych kolejek. Podczas oczekiwania przed wejściem na teren imprezy, prosimy o zachowanie co najmniej 1,5 metru odstępu od pozostałych oczekujących.

Obowiązek noszenia maseczek

Podczas każdego wydarzenia obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. Osoby, które takowych nie będą posiadały nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia. Z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa wiąże się zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Złożenie oświadczenia

Warunkiem wejścia na teren wydarzeń jest wypełnienie oświadczenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu. W oświadczeniu każdy uczestnik potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch tygodni tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Administratorem danych jest Toruńska Agenda Kulturalna.

Dezynfekcja rąk i pomiar temperatury

Przy wejściu na teren wydarzenia dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przy wchodzeniu. Ponadto przy wejściu wszystkim oczekującym będzie mierzona temperatura. Uwaga! Osoby z temperaturą powyżej 37°C nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

Zachowanie odstępu

Podczas poruszania się na terenie wydarzeń, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia.

Zakaz przesuwania krzeseł

Krzesła na terenie wydarzeń rozstawione są w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznego odstępu. Dlatego obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł. Siedzenia są również dezynfekowane przed i po każdym wydarzeniu.

Powrót na górę