Koronawirus

Strona główna / Koronawirus
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wydarzeń

Szanowni Państwo! W związku trwającą pandemią COVID-19 wszystkie instytucje zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić Państwu jak najbezpieczniejsze warunki korzystania z toruńskiej oferty kulturalnej — do tego jednak potrzebujemy Państwa współpracy! Podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • zakryj usta i nos maseczką,
  • zdezynfekuj ręce,
  • zachowaj co najmniej 1,5 metra odstępu od innych,
  • nie przesuwaj krzeseł,
  • nie spożywaj jedzenia i napojów,
  • bądź życzliwy i baw się dobrze!
grafika z obostrzeniami dot. koronawirusa
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA

Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych

Limit uczestników

W każdym wydarzeniu uczestniczyć może ograniczona liczba osób, którą każdorazowo ustalamy przed imprezą. Dlatego też prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej w celu uniknięcia ewentualnych kolejek. Podczas oczekiwania przed wejściem na teren imprezy, prosimy o zachowanie co najmniej 1,5 metru odstępu od pozostałych oczekujących.

Obowiązek noszenia maseczek

Podczas wchodzenia na wydarzenie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej. Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. Osoby, które takowych nie będą posiadały nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia.

Dezynfekcja rąk

Przy wejściu na teren wydarzenia dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przy wchodzeniu.

Zachowanie odstępu

Podczas poruszania się na terenie wydarzeń, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia.

Zakaz przesuwania krzeseł

Krzesła na terenie wydarzeń rozstawione są w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznego odstępu. Dlatego obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł. Siedzenia są również dezynfekowane przed i po każdym wydarzeniu.

Zakaz spożywania jedzenia i napojów

Na terenie całego wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania jedzenia oraz napojów.

Powrót na górę