Bella Young Graphic Design Award – znamy finalistów I etapu

Strona główna / Wydarzenia 2023 / 14. Bella Skyway Festival / Bella Young Graphic Design Award – znamy finalistów I etapu

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Bella Young Graphic Design Award”. Po burzliwych naradach i zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi pracami, jury wybrało 10 finalistów pierwszego etapu. Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace. Gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

1 czerwca ogłoszony został konkurs „Bella Young Graphic Design Award”. Uczestnicy mogli przesyłać swoje zgłoszenia do 30 czerwca, a ich zadaniem było stworzenie projektów, inspirowanych motywem przewodnim Bella Skyway Festival: „Marzyciele z zielonej planety”. Projekty miały nawiązywać do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika oraz ekologii.

Do konkursu zostało zgłoszonych prawie 60 prac, a spośród nich jury wybrało 10, które otrzymały najwięcej punktów podczas obrad, odbywających się 7 lipca 2023 roku. Poniżej przedstawiamy finalistów pierwszego etapu:

  • Michał Dąbrowski z projektem pt.: „Futura Doctrina – Teoria Przyszłości”
  • Piotr Różycki z projektem pt.: „Ethereal Vision – Eteryczne Wyobrażenia”
  • Yelyzaveta Ivanchenko z projektem pt.: „Earth needs you”
  • Natalia Jabłońska z projektem pt.: „Zobacz, jak pięknie!”
  • Mateusz Olech z projektem pt.: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…”
  • Aleksandra Lipińska z projektem pt.: „Zmień świat”
  • Martyna Kowalska z projektem pt.: „Marzenie czy przymus?”
  • Adrianna Zdziarska z projektem pt.: „Gwiezdny Marzyciel”
  • Magdalena Iskra z projektem pt.: „Przybysze z zielonej planety”
  • Michał Matuszak i Filip Kozłowski z projektem pt.: „Nati Ex Sole”

Drugi etap konkursu odbędzie się w formie plebiscytu publiczności podczas 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie w dniach 15-19 sierpnia. Plebiscyt odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.bellaskyway.pl

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie za nadesłane prace, a finalistom pierwszego etapu gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Zachęcamy do śledzenia strony wydarzenia Bella Skyway Festival
oraz profili społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

English version:

The first stage of the „Bella Young Graphic Design Award” competition has ended. After heated deliberations and review of all the submitted works, the jury selected 10 finalists of the first stage. We would like to thank everyone for the submitted works. We congratulate the winners of the first stage and wish them good luck in the next stage.

The „Bella Young Graphic Design Award” competition was announced on June 1. Participants could submit their entries until June 30, and their task was to create designs inspired by the Bella Skyway Festival’s theme, „Dreamers from the Green Planet.” The projects were to refer to the patron saint of 2023 – Nicolaus Copernicus – and ecology.

Nearly 60 works were submitted to the competition, and from among them the jury selected 10 that received the most points during the deliberations, held on July 7, 2023. The following are the finalists of the first stage:

Michal Dabrowski with a project entitled: „Futura Doctrina – Theory of the Future”
Piotr Rozycki with a project titled: „Ethereal Vision – Ethereal Imagination”
Yelyzaveta Ivanchenko with a project titled: „Earth needs you”
Natalia Jablonska with a project titled: „See how beautiful!”
Mateusz Olech with a project entitled: „He stopped the Sun, moved the Earth…”
Aleksandra Lipinska with a project entitled: „Change the world”
Martyna Kowalska with a project entitled: „Dream or Compulsion?”
Adrianna Zdziarska with a project entitled: „Star Dreamer”
Magdalena Iskra with a project entitled: „Visitors from the green planet”
Michał Matuszak and Filip Kozłowski with a project entitled: „Nati Ex Sole”

The second stage of the competition will be held in the form of an audience poll during the 14th Bella Skyway Festival. Torun. Kuyavia-Pomerania from August 15-19. The plebiscite will be held via www.bellaskyway.pl

We would like to thank all those taking part in the competition for the works submitted, and congratulate the finalists of the first stage and wish them success in the next stage of the competition.

We encourage you to follow the Bella Skyway Festival website
and social profiles on Facebook and Instagram.

Powrót na górę