Profilaktyka uzależnień poprzez działania w obszarze kultury

Strona główna / Informacje kulturalne 2022 / Profilaktyka uzależnień poprzez działania w obszarze kultury

Toruńska Agenda Kulturalna, w ramach organizowanych wydarzeń kulturalnych, wprowadziła działania skoncentrowane na walce z uzależnieniami, które rozwijały wśród młodzieży konstruktywne zainteresowania i kształtowały ich umiejętności psychospołeczne. Od maja do października 2022 r. można było uczestniczyć w różnorodnych warsztatach i spotkaniach, które pokazywały, że muzyka, kultura i rozwój zainteresowań mogą być alternatywą do popadania w nałogi i używki.

W ramach organizowanych wydarzeń kulturalnych wprowadzone zostały działania z zakresu profilaktyki selektywnej i uniwersalnej. Działania za zakresu profilaktyki selektywnej przeprowadzone zostały w formie serii warsztatów „Superbohaterowie” obejmującej trzy cykle „W zdrowym ciele – zdrowe myśli”, „SuperMoc, a superEmocje” oraz „Moja supermoc, a moje decyzje”. Zajęcia były prowadzone przez profilaktyków uzależnień, rozumiejących specyfikę i posiadających doświadczenie w pracy z młodzieżą. Zajęcia te skierowane były głównie do młodzieży, która ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną lub uwarunkowania biologiczne jest narażona na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Działania z obszaru profilaktyki uniwersalnej realizowane były w populacji młodzieży, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z uzależnieniami.

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne prowadzone były w maju, wrześniu i październiku 2022 w różnych szkołach oraz ośrodkach zrzeszających młodzież. Pierwsze zajęcia odbyły się w siedzibie stowarzyszenia Klub Abstynenta Flisak, w których wzięła udział młodzież współpracująca z całodobowym Młodzieżowym Oddziałem Leczenia Uzależnień. Podczas zajęć postawiono nacisk na rozwijanie umiejętności takich jak praca w grupie, twórcze myślenie czy umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy dowiedzieli się o tym, jakie aktywności pomagają w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego, jakie korzyści za sobą niosą, jak dbać o swoje samopoczucie bez sięgania po używki.

Dalszy ciąg warsztatów profilaktycznych odbył się w toruńskich szkołach i placówkach edukacyjnych – Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu, zespole edukacyjnym BLOK (szkoła podstawowa oraz Branżowa Szkoła I stopnia), VII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, Liceum Sokrates oraz szkole TEB Edukacja. Zajęcia w każdej ze szkół odbyły się w trzech cyklach warsztatowych:

  • „W zdrowym ciele – zdrowe myśli” – zajęcia promujące sport i przedstawienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z wieloma dyscyplinami sportu m.in. piłką nożną, sportami walki, tańcem, grami zespołowymi i poznać zdrową formę wypoczynku.
  • „Super Moc a Super Emocje” – podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, że omawianie swoich emocji bądź rozmowa o nich z drugą osobą często sprawia, że można spojrzeć na uczucia z innej perspektywy.
  • „Moja Super Moc a moje decyzje” – zajęcia miały na celu wzmocnienie zasobów
    i mocnych stron młodzieży. Przedstawiono uczestnikom wpływ na podejmowane decyzje i działania, a także pokazano, jak stawiać granice w odniesieniu do środków psychoaktywnych i alkoholu.

Podczas warsztatów istotnym elementem były spotkania z mieszkańcami schroniska MONAR-MARKOT –  osobami uzależnionymi, wychodzącymi z kryzysu bezdomności, które podczas spotkań z młodzieżą opowiedziały o swoich doświadczeniach i drodze, którą przeszły podczas wychodzenia z nałogów.

Wydarzenia profilaktyczne

W ramach programu realizowane były również wydarzenia profilaktyczne, promujące zdrowy styl życia oraz zdrowe postawy społeczne, zachęcające do aktywnego spędzania czasu poza domem bez używek. Jednym z takich wydarzeń była Majówka Miejska, w ramach której odbywały się różne aktywności takie, jak wydarzenie w Skate Parku Republika Park promujące zdrowy styl życia i sport jako alternatywę do sięgania po używki. Młodzież gromadząca się w skate parku mogła spotkać się tego dnia ze sportowcami z zespołu Angels Toruń, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach, zaprezentowali swoje stroje sportowe oraz przeprowadzili warsztaty z futbolu amerykańskiego. Dodatkowo, podczas wydarzenia zarówno rodzice, jak i młodzież  mogli porozmawiać z panią Pauliną Bonk – psychologiem sportu, która odpowiedziała na nurtujące pytania, przeprowadziła warsztaty profilaktyczne oraz zwróciła uwagę, jak na organizm wpływają szkodliwe substancje. Zajęcia promujące sport odbyły się również w sierpniu na Skateparku w dzielnicy Rubinkowo podczas wydarzenia Toruń Freestyle Battle vol.1. Uczestnicy mogli zmierzyć w zawodach jazdy na hulajnogach. Zawody miały amatorską formułę i skierowane były do wszystkich jeżdżących na toruńskim pumptracku. Trzecim sportowym wydarzeniem była druga edycja odbywających się na Skateparku na Rubinkowie zawodów Toruń Freestyle Battle Indoor Edition.

W lipcu, przy okazji realizowanego na Błoniach Nadwiślańskich wydarzenia „Na Wietrze”, uczestnicy mogli skorzystać z narko- i alkogogli i przekonać się, jak bardzo używki zakłócają postrzeganie świata. To doświadczenie, połączone z różnymi konkursami, pozwoliło uczestnikom wydarzenia przekonać się, jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się ze spożywaniem alkoholu i narkotyków. Ponadto mieszkańcy Torunia mogli porozmawiać z policją oraz strażą miejską, wsiąść do wozu każdej ze służb porządkowych oraz dowiedzieć się, na jakich zasadach odbywa się praca śledzącego psa policyjnego, wyszkolonego specjalnie do znajdowania substancji niedozwolonych.

We wrześniu odbyło się Pożegnanie Lata na Barbarce, podczas którego postawiono na rozwój zainteresowań wśród młodzieży i zaprezentowanie im alternatywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego. Pośród licznych atrakcji znalazły się również minitreningi z koszykarzami Twardych Pierników i siatkarzami Aniołów. Uczestnicy wydarzenia mogli porozmawiać również z zawodnikami toruńskich drużyn sportowych prowadzących treningi i dowiedzieć się o wartościach takich jak zaangażowanie, wytrwałość czy rozwój pewności siebie i asertywności, związany z uczestnictwem w aktywnościach sportowych.

Podczas organizowanych wydarzeń odbywały się również konwersatoryjne warsztaty profilaktyczne, poruszające tematykę uzależnień, radzenia sobie z problemami, asertywności a także alternatyw do używek. Działał również punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym wszyscy chętni mogli zaczerpnąć informacji dotyczących profilaktyki uzależnień. W namiocie dystrybuowano ulotki, na których można było znaleźć informacje dotyczące miejsc zapewniających pomoc psychologiczną specjalistów z zakresu uzależnień.

Zachęcamy do śledzenia strony oraz profili społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej na FacebookuInstagramie.

stopka | organizator: Toruńska Agenda Kulturalna | partner motoryzacyjny: Toyota Bednarscy | partner technologiczny: Enova365 | partnerzy: DMI Media, Studio Druku, MPO Toruń, Urbitor, Cafe Lenkiewicz, Grande Coffee.

Powrót na górę