Zasady i warunki

Cel naboru

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologiczny i konieczne zmiany w organizacji festiwalu Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza nowy nabór projektów na specjalną edycję najbardziej magicznego festiwalu światła w Polsce – Auto Skyway Festival.

Wydarzenie ma na celu promocję sztuki światła, a także podwyższenie poziomu i różnorodności toruńskiego programu artystycznego. W związku z COVID-19 rozpatrywane są w głównej mierze zgłoszenia z Polski, w szczególności z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Auto Skyway Festival odbywać się będzie w dniach 19 – 22 sierpnia 2020 r., codziennie w godzinach 20:30 – 00:00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca 2020 roku włącznie!

Profil artystów

Open Call w ramach Auto Skyway Festival skierowany jest do artystów, architektów, rzeźbiarzy oraz wszystkich twórców, którzy w swoich realizacjach wykorzystują światło lub specjalizują się w technikach multimedialnych, czy projekcjach wielkoformatowych. Dodatkowo tegoroczny nabór kierujemy również do tych artystów, których twórczość na co dzień nie jest związana ze światłem: muzyków, performerów, DJ-ów, aktorów, tancerzy, uprawiających sztukę cyrkową oraz uliczną. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu będzie rozwinięcie tej twórczości i przygotowanie projektu wykorzystującego szeroko pojęte światło.

Profil projektów

Ze względu na zmianę lokalizacji festiwalu i zastosowanie formuły drive through/przejedź przez projekty zgłoszone w naborze muszą być możliwe do zainstalowania lub przedstawiania na płycie lub terenie lotniska. Ich forma i wymiar muszą być dobrze widoczne, tj. pozwalać na podziwianie ich przez widzów znajdujących się w samochodach, które będą przemieszczały się wzdłuż zaplanowanej trasy przejazdu.

W przypadku projektów wykonywanych na żywo należy pamiętać, że samochody będą przemieszczały się powoli, jednak w stałym tempie. Dlatego też projekty przesłane w ramach naboru powinny być przemyślane w sposób pozwalający na ich zapętlenie lub prezentowanie w formie niewymuszającej na odwiedzających dłuższego postoju. Podkreślamy, że widzowie nie będą mogli zatrzymywać się i wysiadać z samochodów.

Tryb naboru Open Call

Nabór w ramach Auto Skyway Festival odbywać się będzie według następujących ram:

  • Zgłaszanie projektów: do 8 lipca 2020 roku artyści mogą zgłaszać swoje prace przez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.
  • Etap oceniania zgłoszeń: po zamknięciu naboru nastąpi ocena zgłoszonych prac i wybór uczestników festiwalu.
  • Kontakt z wybranymi artystami: Toruńska Agenda Kulturalna w ciągu kilku dni skontaktuje się z autorami  wybranych projektów.

Przetwarzanie danych uczestników naboru

Biorąc udział w naborze artysta, bądź grupa artystyczna zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Toruńską Agendę Kulturalną (z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Artyści, bądź grupy artystyczne, które biorą udział w naborze mają także prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Organizator

Organizatorem Auto Skyway Festival jest Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna.

Toruńska Agenda Kulturalna

W sprawach Bella Skyway Festival prosimy o kontakt:

  • Koordynator festiwalu: Zuzanna Myszkorowska-Kempa: z.myszkorowska@tak.torun.pl, tel. +48 662 072 845.
  • Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Często zadawane pytania

Gdzie i kiedy odbywa się festiwal?

Festiwal organizowany jest w Toruniu, miejscu narodzin Mikołaja Kopernika, mieście z bogatą historią i tradycją. To miasto, którego zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to także gród bogaty w atrakcje kulturalne i wydarzenia takie jak Festiwal Teatrów Ulicznych czy Bella Skyway Festival.

Specjalna edycja Festiwalu Światła – Auto Skyway Festival odbywać się będzie na terenie toruńskiego lotniska w dniach 19 – 22 sierpnia 2020 roku, codziennie w godzinach 20:30 – 00:00.

Jaki jest obszar festiwalu?

Auto Skyway Festival odbędzie się na terenie toruńskiego lotniska (Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17) ze względu na zastosowanie formuły drive through/przejedź przez. Teren lotniska będzie zamknięty, ze wskazanymi miejscami wjazdu i wyjazdu oraz zaplanowaną trasą przejazdu.

Czy festiwal jest imprezą plenerową?

Auto Skyway Festival będzie miał w całości charakter plenerowy. Ze względu na zastosowanie formuły drive through/przejedź przez oraz zmianę terenu imprezy umieszczenie instalacji wewnątrz budynków, w tym tymczasowych namiotów, będzie niemożliwe. Widzowie będą podziwiać instalacje będąc wewnątrz swoich samochodów, bez możliwości wyjścia.

Czy artysta lub grupa może zgłosić do naboru więcej niż jeden projekt?

Tak, artysta lub grupa mogą zgłosić więcej niż jeden projekt, jednak każda praca powinna zostać wysłana jako oddzielne zgłoszenie.

Czy jako artysta mogę wybrać sobie lokalizację instalacji? Czy jest określona lista lokalizacji na instalacje?

W tym roku wyjątkowo, ze względu na zastosowanie formuły drive through/przejedź przez, w której organizowany jest festiwal, artyści nie będą mogli wybrać lokalizacji dla swoich instalacji. Muszą one zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający ustawienie ich wzdłuż lub obok zaprojektowanej trasy przejazdu.

Jaka jest przewidziana kwota na pojedynczą instalację?

Kwota przewidziana na poszczególne instalacje zależna jest od samego projektu. Artysta w składanym wniosku proponuje rozwiązania budżetowe (koszt powstania instalacji, honorarium, ewentualne noclegi, itd.).

Gdzie i kiedy mogę złożyć swoją propozycję?

Artyści mogą przesyłać swoje projekty w ramach naboru wyłącznie przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.

Propozycje można składać do dnia 8 lipca 2020 roku.

Nie mogę przesłać załączników – co teraz?

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt z Koordynatorem Auto Skyway Festival – p. Zuzanną Myszkorowską-Kempą: z.myszkorowska@tak.torun.pl lub telefonicznie pod nr tel. tel. +48 662 072 845.

Jak wybierane są propozycje instalacje i projekcje?

Po zakończonym naborze wszystkie prace zostaną poddane ocenie przez organizatora Auto Skyway Festival. Każde zgłoszenie oceniane będzie pod kątem poprawności zgłoszenia, merytoryki, poziomu artystycznego, a także adekwatności względem formy festiwalu.

Jeśli mój projekt zostanie wybrany, to co dzieje się dalej?

Z artystami wyłonionych zgłoszeń skontaktujemy się osobiście w okresie kilku dni od zakończenia naboru. W następnych tygodniach omówimy proces uczestnictwa w festiwalu i związane z tym formalności.

Skip to content