Zasady i warunki

Cel naboru

Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza nabór na 13. Bella Skyway Festival, który ma na celu promocję sztuki światła, a także podwyższenie poziomu i różnorodności toruńskiego programu artystycznego. W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia artystów z całego świata.

W tym roku 13. Bella Skyway Festival odbywać się będzie w dniach 16–20 sierpnia 2022 r., codziennie w godz. 20:30–00:00.

Motyw przewodni 13. Bella Skyway Festival

Motyw przewodni 13. Bella Skyway Festival to Horyzont zdarzeń.

 

Musisz tylko patrzeć dalej, niż widzą twoje oczy.
Wtedy może się zdarzyć, że to, co niewidzialne, stanie się widzialne.

– Rafael Ábalos 

W czasach przed pandemią swoboda działań pozwalała nam dosłownie dotykać horyzontu, przekraczać bariery i  codziennie doświadczać czegoś nowego. Okres zamknięcia spowodował wiele zmian w naszych możliwościach, nas samych i otaczającej nas przestrzeni, ale też spowodował, że na wiele spraw otworzyliśmy oczy i zaczęliśmy je postrzegać w nowy, niespotykany dotąd sposób. Jesteśmy bardziej świadomi, że wszystko, co dzieje się wokół nas jest wynikiem zdarzeń, którym możemy zapobiec lub nie. Zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w środowisku naturalnym zachodzą i będą zachodzić nieuniknione zmiany. Tak, jak na horyzoncie zdarzeń wszystko, co przez niego przenika jednocześnie ginie, tak samo pandemia czy zmiany klimatyczne odchodzą w zapomnienie wtedy, gdy o nich nie myślimy. Jednak co będzie, gdy przekroczymy granicę, za którą nie będzie już elementów niezbędnych do życia? Czy potrafimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Czy nasze postrzeganie świata zmieniło się na tyle, że jesteśmy gotowi do działania? Czy jesteśmy otwarci na nowe możliwości? Horyzont zdarzeń będzie okazją do przekroczenia dotychczasowych ograniczeń, zarówno dla artystów, jak i publiczności.

Profil artystów

Open Call w ramach 13. Bella Skyway Festival skierowany jest do artystów, architektów i rzeźbiarzy oraz wszystkich twórców, którzy w swoich realizacjach wykorzystują światło lub specjalizują się w technikach multimedialnych, projekcjach wielkoformatowych czy mappingach 3D.

Rada Konsultacyjna

Wybór zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzony przez międzynarodową Radę Konsultacyjną 13. Bella Skyway Festival.

Tryb naboru Open Call

Nabór w ramach 13. Bella Skyway Festival odbywać się będzie według następujących ram:

  • Zgłaszanie projektów: Do 14 marca 2022 roku artyści mogą zgłaszać swoje prace przez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.
  • Etap oceniania zgłoszeń: Po zamknięciu naboru nastąpi spotkanie Rady Konsultacyjnej, która oceni zgłoszone prace.
  • Kontakt z wybranymi artystami: Po zakończonym posiedzeniu Rady, Toruńska Agenda Kulturalna w ciągu kilku tygodni skontaktuje się z autorami  wybranych projektów.

Przetwarzanie danych uczestników naboru

Biorąc udział w naborze artysta, bądź grupa artystyczna zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Toruńską Agendę Kulturalną (z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 obejmującym przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Artyści, bądź grupy artystyczne, które biorą udział w naborze mają także prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Organizator

Organizatorami 13. Bella Skyway Festival są Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna.

Toruńska Agenda Kulturalna

W sprawach Bella Skyway Festival prosimy o kontakt:


Często zadawane pytania

Gdzie i kiedy odbywa się festiwal?

Festiwal organizowany jest w Toruniu, miejscu narodzin Mikołaja Kopernika, mieście z bogatą historią i tradycją. To miasto, którego zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to także gród bogaty w atrakcje kulturalne i wydarzenia takie jak Festiwal Teatrów Ulicznych czy Bella Skyway Festival.

Międzynarodowy Festiwal Światła Bella Skyway Festival w tym roku odbywać się będzie w dniach 16–20 sierpnia 2022 roku, codziennie w godz. 20:30–00:00.

W ubiegłym roku podczas pięciu festiwalowych dni prezentowaliśmy 12 instalacji, 4 projekcje multimedialne i 2 wydarzenia specjalne, które zobaczyło łącznie ponad 400 000 widzów – zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Jaki jest obszar festiwalu?

Bella Skyway Festival odbywa się w sercu miasta, na terenie toruńskiego zespołu staromiejskiego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wydarzenie nierozerwalnie związane jest z gotycką architekturą Torunia i co roku podkreśla jej piękno. W tym roku ze wzgledu na obowiązujące nadal obostrzenia pandemiczne festiwal odbędzie się w formie zamkniętych stref. Artyści przy zgłaszaniu pracy mogą wybrać preferowaną strefę, w której ich zdaniem zgłaszana instalacja prezentowałaby się najlepiej. Toruńska Agenda Kulturalna zastrzega jednak, że z powodów organizacyjnych strefy mogą zostać przeniesione lub zlikwidowane, a instalacja może zostać zorganizowana w innej przestrzeni.

Czy festiwal jest imprezą plenerową?

Bella Skyway Festival to przede wszystkim wydarzenie o otwartej i plenerowej formule. Zakłada prezentację instalacji i projekcji na otwartym powietrzu.

Czy artysta lub grupa może zgłosić do naboru więcej niż jeden projekt?

Tak, artysta lub grupa mogą zgłosić więcej niż jeden projekt, jednak każda praca powinna zostać wysłana jako oddzielne zgłoszenie.

Czy jako artysta mogę wybrać sobie lokalizację instalacji? Czy jest określona lista lokalizacji na instalacje?

W tym roku organizatorzy zaproponowali 6 stref, w ramach których artyści mają prawo zgłosić instalację site-specific, czyli zaprojektowaną w ramach wybranej przez siebie lokalizacji. Organizatorzy zastrzegają jednak prawo do propozycji zmiany lokalizacji.

Jaka jest przewidziana kwota na pojedynczą instalację?

Kwota przewidziana na poszczególne instalacje zależna jest od samego projektu. Artysta w składanym wniosku proponuje rozwiązania budżetowe (koszt powstania instalacji, honorarium, noclegi, itd.).

Gdzie i kiedy mogę złożyć swoją propozycję?

Artyści mogą przesyłać swoje projekty w ramach naboru wyłącznie przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.

Propozycje można składać do dnia 14 marca 2022 roku.

Nie mogę przesłać załączników – co teraz?

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt z Koordynatorem 13. Bella Skyway Festival – Patrykiem Dobrzynieckim pod adresem e-mail: p.dobrzyniecki@tak.torun.pl lub telefonicznie po nr tel. +48 662 072 845.

Jak wybierane są propozycje instalacje i projekcje?

Po zakończonym naborze wszystkie prace zostają poddane ocenie przez Radę Konsultacyjną 13. Bella Skyway Festival. Każde zgłoszenie oceniane jest pod kątem poprawności zgłoszenia, merytoryki, poziomu artystycznego, a także adekwatności względem motywu przewodniego.

Jeśli mój projekt zostanie wybrany, to co dzieje się dalej?

Z artystami wyłonionych zgłoszeń skontaktujemy się osobiście w okresie kilku tygodni od zakończenia naboru. W następnych tygodniach omawiamy proces uczestnictwa w festiwalu i związane z tym formalności.

Skip to content