Zasady i warunki

Cel naboru

Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza nabór na 12. Bella Skyway Festival, który ma na celu promocję sztuki światła, a także podwyższenie poziomu i różnorodności toruńskiego programu artystycznego. W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia artystów z całego świata. W ubiegłym roku w naborze zgłoszono ponad 156 prac przez artystów z 29 krajów.

W tym roku 12. Bella Skyway Festival odbywać się będzie w dniach 18–23 sierpnia 2020 r., codziennie w godz. 20:30–00:00.

Motyw przewodni

Motyw przewodni 12. Bella Skyway Festival to Elementarne cząstki wolności.

Wolny ptak jest najwierniejszym stworzeniem tego świata

– Edward Stachura

Rok 2020 jest dla Torunia rokiem szczególnym, gdyż wiąże się z setną rocznicą powrotu miasta do wolnej Polski. Podczas 12. Bella Skyway Festival gotycka tkanka miejska zmieni się w pole świetlnych eksperymentów i badań. W tegorocznych działaniach artyści poświęcą się zagadnieniom wolności, która dziś zdaje się być pojęciem elementarnym.

W latach 20. i 30. XX wieku, kiedy formułowano jedne z pierwszych współczesnych teorii cząstek elementarnych takich jak elektrony, protony czy neutrony, zapewne nikt nie zdawał sobie sprawy z istnienia innych elementów składowych materii takich jak kwarki czy taony. Podobnie w 1920 roku, gdy Toruń wracał do wolnej Polski, nikt nie spodziewał się, co może przynieść owa wolność. Dziś, podczas 12. Bella Skyway Festival artyści będą mieli możliwość obserwacji tego pojęcia. Terminu, który gwarantuje możliwość artystycznych dociekań.

Czy kreatywność jest jedyną barierą twórczą artysty? Czy dokonywanie niemożliwego jest wyzwalaniem siebie i innych z ograniczeń? Kiedy wolność jednych ludzi staje się niewolą innych? Czy „móc” znaczy być wolnym? Czy istniałaby wolność, gdyby nie było ograniczeń? Na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w roku 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.

Profil artystów

Open Call w ramach 12. Bella Skyway Festival skierowany jest do artystów, architektów i rzeźbiarzy oraz wszystkich twórców, którzy w swoich realizacjach wykorzystują światło lub specjalizują się w technikach multimedialnych, projekcjach wielkoformatowych czy mappingach 3D.

Rada Konsultacyjna

Wybór zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzony przez międzynarodową Radę Konsultacyjną 12. Bella Skyway Festival.

Tryb naboru Open Call

Nabór w ramach 12. Bella Skyway Festival odbywać się będzie według następujących ram:

  • Zgłaszanie projektów: Do 11 marca 2020 roku artyści mogą zgłaszać swoje prace przez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.
  • Etap oceniania zgłoszeń: Po zamknięciu naboru nastąpi spotkanie Rady Konsultacyjnej, która oceni zgłoszone prace.
  • Kontakt z wybranymi artystami: Po zakończonym posiedzeniu Rady, Toruńska Agenda Kulturalna w ciągu kilku tygodni skontaktuje się z autorami  wybranych projektów.

Przetwarzanie danych uczestników naboru

Biorąc udział w naborze artysta, bądź grupa artystyczna zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Toruńską Agendę Kulturalną (z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Artyści, bądź grupy artystyczne, które biorą udział w naborze mają także prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Organizator

Organizatorem 12. Bella Skyway Festival jest Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna.

Toruńska Agenda Kulturalna

W sprawach Bella Skyway Festival prosimy o kontakt:

  • Koordynator festiwalu: Sylwia Nurkiewicz: s.nurkiewicz@tak.torun.pl, tel. +48 606 411 957
  • Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Często zadawane pytania

Gdzie i kiedy odbywa się festiwal?

Festiwal organizowany jest w Toruniu, miejscu narodzin Mikołaja Kopernika, mieście z bogatą historią i tradycją. To miasto, którego zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to także gród bogaty w atrakcje kulturalne i wydarzenia takie jak Festiwal Teatrów Ulicznych czy Bella Skyway Festival.

Międzynarodowy Festiwal Światła Bella Skyway Festival w tym roku odbywać się będzie w dniach 18–23 sierpnia 2020 roku, codziennie w godz. 20:30–00:00.

W ubiegłym roku podczas sześciu festiwalowych dni łącznie 12 instalacji, 8 projekcji multimedialnych i 6 wydarzeń specjalnych zobaczyło łącznie ponad 400 000 widzów – zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Jaki jest obszar festiwalu?

Bella Skyway Festival odbywa się w sercu miasta, na terenie toruńskiego zespołu staromiejskiego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie Wydarzenie nierozerwalnie związane jest z gotycką architekturą Torunia i co roku podkreśla jej piękno. Poniższa mapa prezentuje potencjalny zakres festiwalu na bazie poprzednich edycji festiwalu.

Czy festiwal jest imprezą plenerową?

Bella Skyway Festival to przede wszystkim wydarzenie o otwartej i plenerowej formule. Zakłada prezentację instalacji i projekcji na otwartym powietrzu, nie wyklucza jednak, jeśli tak zakłada zgłoszony projekt, prezentacji konkretnej instalacji/mappingu wewnątrz budynku.

Czy artysta lub grupa może zgłosić do naboru więcej niż jeden projekt?

Tak, artysta lub grupa mogą zgłosić więcej niż jeden projekt, jednak każda praca powinna zostać wysłana jako oddzielne zgłoszenie.

Czy jako artysta mogę wybrać sobie lokalizację instalacji? Czy jest określona lista lokalizacji na instalacje?

Nie, nie ma określonej listy lokalizacji – artysta ma prawo zgłosić instalację site-specific, czyli zaprojektowaną w ramach wybranej przez siebie lokalizacji. Warto jednak pamiętać, że musi być to instalacja znajdująca się na wyznaczonym obszarze festiwalu. Organizatorzy zastrzegają jednak prawo do propozycji zmiany lokalizacji.

Jaka jest przewidziana kwota na pojedynczą instalację?

Kwota przewidziana na poszczególne instalacje zależna jest od samego projektu. Artysta w składanym wniosku proponuje rozwiązania budżetowe (koszt powstania instalacji, honorarium, noclegi, itd.).

Gdzie i kiedy mogę złożyć swoją propozycję?

Artyści mogą przesyłać swoje projekty w ramach naboru wyłącznie przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: https://www.tak.torun.pl/open_call/pl/.

Propozycje można składać do dnia 11 marca 2020 roku.

Nie mogę przesłać załączników – co teraz?

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt z Koordynatorem 12. Bella Skyway Festival – Sylwią Nurkiewicz pod adresem e-mail: s.nurkiewicz@tak.torun.pl lub telefonicznie po nr tel. +48 606 411 957.

Jak wybierane są propozycje instalacje i projekcje?

Po zakończonym naborze wszystkie prace zostają poddane ocenie przez Radę Konsultacyjną 12. Bella Skyway Festival. Każde zgłoszenie oceniane jest pod kątem poprawności zgłoszenia, merytoryki, poziomu artystycznego, a także adekwatności względem motywu przewodniego.

Jeśli mój projekt zostanie wybrany, to co dzieje się dalej?

Z artystami wyłonionych zgłoszeń skontaktujemy się osobiście w okresie kilku tygodni od zakończenia naboru. W następnych tygodniach omawiamy proces uczestnictwa w festiwalu i związane z tym formalności.