5

Cele braci służebnych

Trudno dziś określić dokładnie przeznaczenie tych pomieszczeń. Przypuszczenie, że były to kwatery dla półbraci lub służby wynika ze zwyczaju umieszczania takich pomieszczeń na parterach zamków. Bracia służebni zazwyczaj nie byli bardzo szlachetnie urodzeni, a w Zakonie pełnili role niższych dowódców. Półbraćmi określano czasem zaciężnych i sługi Zakonu. Krzyżacy o wyższym statusie zamieszkiwali wyższe piętra. Niedaleko bramy zachodniej i dzisiejszego wejścia do zamku, w dwóch izbach mogła też mieścić się wartownia.

4Zakon a Królestwo Polskie
Komnata Komtura6