6

Komnata Komtura

Komturowie uprzywilejowani pośród Braci mieli dla siebie własne komnaty, najczęściej komorę i izbę, do których prowadziło osobne wejście. Komtur Krzyżacki był zwierzchnikiem domu, Konwentu Zakonnego i odpowiednikiem Komandora w Zakonach Joannitów i Templariuszy. Później, prócz funkcji zakonnej, przybyła mu również funkcja administracyjna. Komturowie byli zwierzchnikami prowincji złożonych z jednego lub kilku zamków i przyległych do nich terytoriów. U Joannitów i Templariuszy, prowincja taka zwała się Komandorią. W Zakonie Krzyżackim – Komturią.

5Cele braci służebnych
Wieża Ostatniej Obrony7