14

Refektarz i Dormitorium

Refektarz był miejscem spożywania posiłków przez braci zakonnych, a zapewne także ich gości. Pełnił też funkcję pomieszczenia rekreacyjnego – spędzano tu czas wolny w ciągu dnia. Wedle reguły bracia powinni jeść do syta, a w czasie posiłku słuchać Pisma Świętego, by nie tylko ciało, ale i dusze nakarmić. Przed każdym zaś posiłkiem należało odmówić modlitwę dziękczynną, „Pater noster”, („Ojcze nasz”) i „Ave Maria”(„Zdrowaś Mario”). W niedzielę, wtorki i czwartki zakonnikom wolno było spożywać mięso. W pozostałe dni jaja i sery. Piątek zaś był dniem postnym, kiedy zamiast dwóch posiłków otrzymywali tylko jeden.

Sypialnie nazywano dormitoriami. Zgodnie z regułą bracia powinni sypiać razem w jednym pokoju. Spać zaś mieli zawsze w koszulach, bieliźnie i spodniach oraz, jak przystoi ludziom religijnym, przy zapalonym świetle. Nie powinni zdejmować również butów, tak żeby natychmiast po przebudzeniu gotowi byli do walki.

13Architektura Zamku w Toruniu
Kuchnia15