17

Detale ozdobne

Gotyk na toruńskim zamku przejawia się w licznych detalach architektonicznych, którego dobrym przykładem są ozdobne, uskokowe i ostrołukowe portale wejściowe z krużganków na piętrze. Stanowią one wejście do reprezentacyjnych pomieszczeń: kaplicy, kapitularza, refektarza. W kaplicy zastosowano w kilku punktach jednakowy element zdobniczy: piękną dekoracyjną wić winorośli, która pojawia się na archiwolcie wejścia oraz na kapitelach półkolumienek. Mimo dekoracyjnej stylizacji roślinnej, zarówno liście z lekko zaznaczonymi żyłkami, jak i winne grona są przedstawione dość wiernie z dużą dozą realizmu. Ciekawy zabieg powtarzania tego samego ornamentu może świadczyć zarówno o wyrafinowanym smaku twórcy, kamieniarza, jak i o potrzebie podkreślenia sakralnej wymowy kaplicy poprzez symbolikę chrystologiczną.

Przedstawienia ewangelistów czy sceny z życia Chrystusa (choć i dziś bliżej niezidentyfikowane) prezentowane na zwornikach sklepiennych zamku toruńskiego ukazują sakralny program kaplicy. Religijna wymowa przedstawień dawała bez wątpienia możliwość skupienia i kontemplacji w trakcie modlitwy. Podkreślała też role rycerzy zakonnych, jako Milites Christi (rycerzy Chrystusa i obrońców Marii) stając się jedną z form krzyżackiej propagandy zakonnej.

16Historia Zamku
Podziemia — gotyk ceglany18