8

Gdanisko

Gdanisko to jeden ze stałych elementów średniowiecznych Krzyżackich zamków warownych. Wieże najczęściej łączono z zamkiem krytym przejściem biegnącym na wysokości pierwszego piętra i wspartym na arkadach, zwanych gankiem lub galerią. Gdaniska budowano tak, by wszystkie nieczystości ze znajdujących się w nich szaletów spadały do fosy lub rzeki. Niemniej, ważne było włączenie ich w system obronny zamku, w niektórych przypadkach mogły spełniać rolę dodatkowej wieży wysuniętej przed obwód obronny i wspomagającej obronę ze strony najbardziej wystawionej na atak. Sporną kwestią jest etymologia nazwy wieży, której można się doszukiwać w prasłowiańskim „gdy”- mokry zarośnięty, słówku „Gdanie” oznaczającym rozlewisko wodne lub w pruskim „gute”- las. Istnieją też inne wytłumaczenia lingwistyczne, jedna z hipotez mówi o wpływach języka pruskiego, w którym „dansk” miało oznaczać mokry, wilgotny; druga sugeruje pochodzenie od niemieckiego czasownika „dankeren”, czyli usuwać na zewnątrz.

7Wieża Ostatniej Obrony
Początki Zakonu9