Rezydencje Artystyczne

Karta zgłoszenia

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Proces zgłoszenia sugerujemy rozpocząć od zgromadzenia wymaganych załączników (CV artystyczne, portfolio, opis projektu, referencje, list motywacyjny), które będą wymagane na dalszym etapie zgłaszania projektu. W razie trudności z przesłaniem formularza lub innych pytań, prosimy o kontakt z p. Ewą Hoffmann: e.hofamnn@tak.torun.pl.

Dane kontaktowe zgłaszającego
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Obywatelstwo
Miasto i kraj
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Serwis internetowy
Informacje o projekcie
Nazwa projektu
Czas realizacji projektu
Uwagi i pytania (opcjonalne)