Artistic Residences

Artistic Residences

Artistic Residences is a program dedicated to professional foreign artists who want to realize their artistic and cultural project in Toruń. The program’s aim is to create inspiring work conditions that will enable realization of exceptional works of art, design and literature. The program also aims to enable artists to gain new experiences and skills. Our program is dedicated especially to visual artists, designers, writers and poets. Artists will be selected on the basis of applications submitted via the electronic registration system.

As a result of the previous calls, the Czech artist Petr Dub and the Norwegian Hanne Haukom were the beneficiaries of the program. During his stay in Toruń, Petr organized an exhibition of his works "Anthropologist Translated" at the Wozownia Art Gallery in Toruń. The exhibition ended his series "The Artist as a Traveler", which was a direct continuation of the themes discussed by two earlier years within the series "Artist as an Anthropologist". By presenting a number of activities in which artists approached the anthropologists, it was difficult to ignore the fact that a large part of the projects shown was carried out in the way, and for many realizations the journey was a necessary precondition for existence. Hanne Haukom prepared an exhibition of artistic ceramics together with Toruń artist Dariusz Przewięźlikowski. The aim of the exhibition was the confrontation of two artistic attitudes. In her work she referred to the tradition of Norwegian pottery interpreted in a contemporary way. The opening of the exhibition took place in the Piwnica Gdańska Old Town Hall and was accompanied by the inauguration of the 6th International Painting Symposium, “Malownicza Barbarka".

Participants will be invited to the open meetings, and each stay will be summarized and finished by public presentation of the work's effect. Open call for projects takes place from 15 November to 15 December 2017.

Rezydencje Artystyczne: nabór na rok 2018

Program skierowany jest do profesjonalnych artystów spoza Polski, którzy chcieliby zrealizować swój projekt artystyczno-kulturalny w Toruniu. Celem Rezydencji Artystycznych jest stworzenie inspirujących warunków pracy, które umożliwią realizację wyjątkowych dzieł sztuki. Dzięki programowi artyści będą mogli także zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności.

W wyniku poprzednich naborów, beneficjentami programu zostali czeski artysta Petr Dub oraz pochodząca z Norwegii Hanne Haukom. Petr w ramach pobytu w Toruniu zorganizował wystawę swoich prac „Anthropologist Translated” w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Wystawa kończyła jego cykl „Artysta jako podróżnik”, który był bezpośrednią kontynuacją wątków poruszanych przez dwa wcześniejsze lata w ramach serii „Artysta jako antropolog”. Prezentując szereg działań, w których artyści zbliżyli się do antropologów, trudno było zlekceważyć fakt, że duża część z pokazywanych projektów realizowana była w drodze, a dla wielu realizacji podróż stanowiła wręcz konieczny warunek zaistnienia. Hanne Haukom w czasie trwania rezydencji przygotowała wystawę ceramiki artystycznej wspólnie z toruńskim artystą Dariuszem Przewięźlikowskim, z którego pracowni ceramicznej korzystała w trakcie pobytu. Celem wystawy była konfrontacja dwóch postaw artystycznych. W swoich pracach nawiązała do tradycji norweskiego garncarstwa interpretowanego w sposób współczesny. Otwarcie wystawy nastąpiło w Piwnicy Gdańskiej Ratusza Staromiejskiego i towarzyszyło inauguracji VI Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego pn. „Malownicza Barbarka”.

Do wniosku artyści powinni dołączyć: opis projektu, który chcieliby zrealizować podczas rezydencji, artystyczne CV, portfolio, referencje, list motywacyjny, odnośnik do swojej strony internetowej. Organizatorem projektu jest Toruńska Agenda Kulturalna.