Polityka prywatności

Przedmioty zakupione w ramach programu Mikrowsparcia stanowią własność Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Po zakończeniu wspieranych projektów, trafiają one na listę do bezpłatnego wykorzystania przez inne podmioty. Dzięki temu raz nabyte środki trwałe mogą służyć wielokrotnie, przy realizacji innych projektów kulturalnych.

W sprawie wyposażenia sprzętu prosimy o kontakt z:
Ewa Jurkowska-Brzoska
mikrowsparcie@tak.torun.pl
tel. kom. 696 377 258


Mikrowsparcie — wyposażenie
Ewidencja wyposażenia możliwego do wypożyczenia w ramach programu (17.01.2017)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media