Polityka prywatności

26 stycznia 2018 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 15 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 10 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 4/2017 (26.01.2018)

Wyniki naboru 4/2017


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media