Polityka prywatności

23 czerwca 2017 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 10 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 9 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Korekta wyników naboru 2/2017 (05.07.2017)

Dokumenty archiwalne:

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 2/2017 (23.06.2017)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media