29 marca 2017 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 18 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 10 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 1/2017 (29.03.2017)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media