2 lutego 2017 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęły 33 wnioski. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 13 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 4/2016 (02.02.2017)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media