Polityka prywatności

15 września 2016 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 15 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną zostały przekazane Komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 10 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 3/2016 (15.09.2016)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media