Polityka prywatności

24 czerwca 2015 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 2/2015 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 17 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną zostały przekazane Komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 11 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 2/2015 (24.06.2015)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media