Toruńska Agenda Kulturalna

Jesteś tutaj: Projekty » Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Tytuł projektu:

Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.5 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu”

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 8 456 404,80 zł
Koszty kwalifikowane: 6 732 904,28 zł
Kwota dofinansowania: 5 722 968,63 zł  
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

Lider — Toruńska Agenda Kulturalna
Partner – Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.06.2020 r.

Termin realizacji z umowy o dofinansowanie:

1.05.2020 r. – 1.04.2023 r.

Opis projektu:

Projekt polega na gruntownej renowacji zabytkowego obiektu o konstrukcji szkieletowej, położonego przy ulicy Bydgoskiej 50 w Toruniu i jego dostosowaniu do pełnienia funkcji kulturalnej, turystycznej, edukacyjnej i społecznej, poprzez przekształcenie w tzw. „kulturalny hub”. Będzie to nowoczesne, atrakcyjne dla turystów i mieszkańców centrum kulturalne, oferujące szeroki zakres wydarzeń — od dużych imprez międzynarodowych, poprzez liczne mniejsze wydarzenia, aż po ofertę lokalną, skierowaną do mieszkańców dzielnicy. W ramach projektu planuje się także zakup sprzętu i wyposażenia.

Zakres prac budowlanych:

1. Prace elewacyjne (w tym tynkarskie).
2. Prace dekarskie.
3. Termomodernizacja budynku od wewnątrz.
4. Wymiana tynków wewnętrznych.
5. Prace budowlano-konstrukcyjne:
   — wzmocnienie istniejących, drewnianych belek stropowych,
   — wykonanie stalowych ram wzmacniających,
   — wyburzenie ścian działowych,
   — naprawa ściany zewnętrznej,
   — termomodernizacja i hydroizolacja,
   — montaż schodów,
   — wymiana warstw posadzki,
   — podbicie fundamentów.
7. Budowa instalacji wewnętrznych.
Realizowana w odrestaurowanym obiekcie oferta kulturalna i program działań pozwoli w pełni wykorzystać zrewitalizowany budynek i wpłynie na aktywizację społeczną w dzielnicy oraz przyciągnie turystów odwiedzających Toruń. W wyniku realizacji projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy w wymiarze pełnego etatu (2 etaty w trakcie realizacji projektu oraz 4 po zakończeniu realizacji).


Dane kontaktowe realizatora:

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
www.tak.torun.pl

---

Metryczka projektu

Okres programowania: Okres programowania 2014-2020
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: Projekt konkursowy
Tematyka projektu: Dziedzictwo kulturowe, Infrastruktura kulturalna
Realizator: Toruńska Agenda Kulturalna

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+