Festiwal Sztuki Faktu 2018 » Karta zgłoszenia

Uczestnik konkursu

Metryka filmu

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz jestem uprawniony(a) do zgłoszenia filmu na konkurs.

Wygenerowany w kolejnym kroku formularz należy wydrukować i podpisać, a skan przesłać na adres m.liwoch@tak.torun.pl.