Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży

Strona główna / Co robimy / Projekty / Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży

 

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tytuł projektu:

 • Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży.

Program Operacyjny:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Oś priorytetowa 4„Region przyjazny środowisku”
 • Działanie 4.6„Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”

Dane finansowe:

 • Koszt całkowity: 1 497 479,53 zł
 • Koszty kwalifikowane: 1 219 332,96 zł
 • Kwota dofinansowania: 999 920,00 zł
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

 • Lider — Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partner — Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

 • 23.08.2021 r.

Termin realizacji:

 • 1.01.2019 r. – 31.03.2022 r.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich dwóch obiektów: zabytkowej Krzywej Wieży oraz klubu ucznia w dawnym budynku gospodarczym przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjno-społeczne.

W projekcie przewidziano:

 1. Roboty budowlane w budynku Klubu Ucznia przy I LO.
 2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Klubu Ucznia I LO.
 3. Roboty budowlane w budynku Krzywej Wieżym.in. wymiana i naprawa zniszczonej stolarki, dachu.
 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Krzywej Wieży.

Budynek garażowo-gospodarczy w I Liceum Ogólnokształcącego zostanie przeznaczony na Klub Ucznia, który stanowić będzie wielofunkcyjną przestrzeń umożliwiającą działalność uczniów w zakresie wystawiania sztuki, projekcji filmowych i innych zajęć szkolno-artystycznych.

Celem modernizacji Krzywej Wieży oraz zakupu wyposażenia jestutworzenie „lustrzanego odbicia” Klubu Ucznia w historycznym obiekcie w sercu miasta.

W wyniki realizacji projektu możliwe będzie stworzenie wspólnej, zintegrowanej oferty kulturalnej.

Dane kontaktowe realizatora:

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń
www.tak.torun.pl

Metryczka projektu

Okres programowania:

 • Okres programowania 2014–2020

Fundusz:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Typ projektu:

 • Projekt konkursowy

Tematyka projektu:

 • Dziedzictwo kulturowe
 • Infrastruktura kulturalna

Realizator:

 • Toruńska Agenda Kulturalna
Powrót na górę