Bella Skyway Festival

Karta zgłoszenia (deadline: 09.04.2017)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Proces zgłoszenia sugerujemy rozpocząć od zgromadzenia plików zawierających wizualizację projektu, które będą wymagane na dalszym etapie zgłaszania projektu. W razie trudności z przesłaniem formularza lub innych pytań, prosimy o kontakt z p. Martą Kęsy: m.kesy@tak.torun.pl, tel. (+48) 608 616 963.

Dane kontaktowe zgłaszającego
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Obywatelstwo
Miasto i kraj
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Informacje o twórcy
Wykształcenie kierunkowe
Specyfika działalności arystycznej (formy wyrazu)
Doświadczenie artystyczne
Najważniejsze zrealizowane projekty
Informacje o projekcie
Nazwa projektu
Typ projektu (instalacja, projekcja, akcja, performance)
Opis projektu (inspiracja, przekaz, odniesienia do innych dziedzin)
Historia projektu (okoliczności powstania, dotychczasowe realizacje)
Wymagania techniczne
Koszt produkcji
Uwagi i pytania (opcjonalne)